06-11586658 info@slimhealth.nl

Copyright

SlimHealth staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SlimHealth, materiaal dat zich op de SlimHealth website bevindt (tekst, foto’s, artikelen etc.), of dat op een met de SlimHealth website verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Copyright © SlimHealth 2017 – 2018. Alle rechten voorbehouden.

 
 

Wil je meer weten over wat ik voor jou kan doen? Ik vertel het je graag tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.